Lager som tillgång (LAST)

Lager som tillgång (LAST) är ett utvecklingsprogram för varuföretag i Östergötland och Småland. Det primära syftet är att skapa förutsättningar för optimal lagerutveckling hos ditt företag.

Du kommer till oss med de viktigaste frågeställningar som berör just dig. Under ett års tid träffar du en lagerexpert, men också ett antal kollegor med liknande ansvar och roll. Du utvecklar förståelsen för de mekanismer som påverkar lageruppbyggnad, samtidigt som du lär dig att styra företagets ekonomi mot önskad riktning.

Fördelar du tackar ja till

Som deltagare i programmet får du stöd som är anpassat just för din lagersituation:

1 Inledande möte och intervju på plats hos dig


2 Kvalificerad analys av förutsättningar och utvecklingspotential

3 Fysiska träffar med andra deltagare och en lagerexpert


4 Teoretisk utbildning och praktiska arbetspass

5 Telefon– och mejlkontakt med din personliga mentor

Max 6 företag för bästa resultat

Antalet deltagande företag i varje grupp är begränsat till 6. Avsikten med det är att skapa de bästa förutsättningarna för ett effektivt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan företagen. Sekretessavtal kommer att tillämpas.

Info om gruppträffar

  • 6 halvdagar per år
  • Tillgång till konferenslokal
  • Lunch och fika ingår
  • Skriftlig dokumentation ingår

Lär dig konsten att stapla pengar istället för lådor”Som deltagare får du stöd som är anpassat just för din lagersituation. Programmets innehåll skapas utifrån dina behov och frågeställningar…”

- Irina Dickman, Ledare för LAST

Hej och hjärtligt välkommen!
Jag heter Irina Dickman och är din personliga mentor under programmets gång. Jag coachar dig så att att de resultat du åstadkommer, överträffar de resurser du personligen har satsat. Det som behövs från din sida är främst din tid och ditt engagemang.

Jag leder våra fysiska träffar och anpassar programmets innehåll efter dina behov. Jag hjälper dig att utveckla din kompetens inom lagerstyrning. Vi har också telefon- och mejlkontakt om du behöver diskutera några särskilda frågor under resans gång.

Kontakta oss