Supply Chain Management - strateger inom inköp och IT-sourcing

Har ni rätt kompetens för att driva stora och komplexa digitaliseringsprojekt? Behöver ni se över inköpsprocesser eller bygga upp en ny inköpsorganisation? Vill ni effektivisera er logistik? Som strateger inom inköp, IT och logistik går vi in och driver förändringsprocesser och framgångsrika inköp inom bland annat IT och outsourcing.

Inköpsledning

Vi förstärker din inköpsorganisation genom att driva förändringsprocesser, leda upphandlingar, utveckla och implementera processer och system samt genom individuella mentorsprogram.

IT-sourcing

Vi bidrar med gedigen kunskap om hur man på ett långsiktigt och hållbart sätt gör bra affärer på IT-leveranser. ProNav har lång och bred erfarenhet av att driva framgångsrika inköp inom IT, IS, kommunikation, tjänster och outsourcing.

Förändringsledning

Omorganisation, kunddrivna processförändringar eller digitaliseringsprojekt. Vi lever i ständig förändring. Vi på ProNav har lång erfarenhet av att leda, stöjda och utbilda organisationer i förändring.

Kommunikationsstöd till projekt och inköpsorganisationer

Bristande kommunikation är en vanlig orsak till att så många projekt inte får den effekt man önskar. Vi stöttar projektgrupper och inköpsorganisationer med projekt- och förändringskommunikation. Läs mer här!

Lager- och produktionslogistik

Ett av våra expertområden är lager och logistik. Vi utbildar och coachar bland annat inom automatiserade lagersystem, flödesoptimering och styrning av logistiksystem. Läs mer om våra utbildningsprogram här.

Spendanalys

Spendency är ett vertyg för att hålla kontroll på inköpsvolym och kostnadsmassa. ProNav är partner till Spendency och genomför spendanalyser för företag. Läs mer här.

Vill du veta mer om SCM eller någon av våra andra tjänster?

Kontakta oss