Spendanalys för kontroll över inköpsvolym

Spendency vänder sig till företag och organisationer som vill få kontroll på sin kostnadsmassa. Det är en utmärkt lösning för såväl inköpschefer som vill få en överblick över företagets kostnadsutveckling, som för kategoriansvariga som mer i detalj vill studera och strukturera de kategorier som bearbetas. Mer information om verktyget hittar du på Spendencys hemsida.

ProNav är partner till Spendency och genomför spendanalyser för företag.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss