Projektledare lagerlogistik

Vill du få kunskap om hur man automatiserar lagerverksamheter och anpassar dem efter e-handelns logistikflöde? Hur godshantering, lagerstyrning och flödesoptimering fungerar?

Den här utbildningen genomför vi som YH-utbildning för Yrkeshögskolan Jönköping, men vi håller även hela eller delar av utbildningen för företag och organisationer som vill höja kompetensen inom lagerlogistik.

YH-utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten och praktik på företag och ger kunskap inom flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning och kvalitetssystem.

Innehåll

  • Automatisering av lager
  • E-handel och IT inom logistiken
  • Godshantering, lagerstyrning och flödesoptimering
  • Kvalitet- och miljöledingssystem
  • Projektledning och logistiksystem
  • LIA (Praktik - Lärande i arbete)

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om utbildningen på Jönköping kommuns hemsida.

Skräddarsydd utbildning?

Tycker du utbildningen låter intressant? Vi skräddarsyr gärna utbildningen för dig och din organisation. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Hej och hjärtligt välkommen!
Jag heter Irina Dickman och är utbildningsledare och din personliga mentor under programmets gång. Jag coachar dig så att att de resultat du åstadkommer, överträffar de resurser du personligen har satsat. Jag hjälper dig att utveckla din kompetens inom godshantering, lagerstyrning och kvalitetsstystem.