Projekt- och förändringskommunikation

Bättre resultat och effekt i projekt med rätt kommunikation

Varför misslyckas så många projekt och varför når vi inte de effekter vi önskar med nya avtal? Det är lätt att hänvisa till bristande kommunikation när organisationen exempelvis inte följer ingångna avtal, men vilken typ av kommunikation behövs och vilka kanaler är mest effektiva att använda?

Vi stöttar projektgrupper och inköpsorganisationer med projekt- och förändringskommunikation. Utifrån en kommunikationsplan sätter vi upp effektmål för kommunikationen, formulerar budskap utifrån olika intressenter och väljer de mest effektiva informationskanalerna.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation med kommunikation?

Kontakta oss