Konsten att vara köpbar

- Sälj i ett inköpsperspektiv

Varför blev det ingen affär?! Den frågan ställer sig ibland även erfarna och slipade säljare. Utbildningen ”Konsten att vara köpbar” riktar sig till säljorganisationer som vill förstå inköparens perspektiv och drivkrafter. Ditt säljteam utbildas och coachas i synkroniserade sälj- och köpprocesser, med fokus på urvalsstrategier vid leverantörsanskaffning och inköparens beslutsfattande.

Vad vinner vi?

Bättre synk mellan den säljande och den köpande organisationen. Deltagare får verktyg för att göra fler avslut genom ökad kunskap om hur säljare på ett professionellt och lyhört sätt kan möta inköpare i olika affärssituationer. Vi delar egna erfarenheter och vässar vår kunskap om kunders beteende, med stöd av diskussion och övningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till säljare, key account managerssäljledare och säljteam som vill utveckla sina kundrelationer, skapa fler försäljningsmöjligheter och göra fler avslut.

Innehåll

 • Förändrade beteenden hos sälj- och inköpsorganisationer över 10 år
 • Inköpare som ledare och beslutsfattare
 • Inköparens och inköpsorganisationens drivkrafter
 • Hur väljs leverantörer - vilka gallras bort och varför? 
 • Köparens urvalsprocesser i flera steg – synliga och osynliga behov
 • Köparens värdeskapande behovsmatris. Vad är mervärde för inköpare?
 • Underlag för leverantörsbedömning och utvärdering – vad kan du som säljare lära dig?
 • Praktiska exempel på lyckade och misslyckade affärer
 • Strategiska partnerskap – i teori och praktik
 • Infrastruktur - Verktyg, checklistor, “budord”

Kursdeltagare rustas med tekniker, metoder och verktyg som direkt går att tillämpa i olika affärssituationer. Gruppdiskussioner, övningar, och individuell coachning integreras i utbildningen.

Workshopledare

Konsten att vara köpbar leds av Gunnar Lindh med co-trainer. Gunnar har bott och arbetat på fyra kontinenter och har under snart 20 år verkat som inköpschef inom ett stort spektra av branscher.

Workshopformat
 • 2 dagar
 • Coachning och uppföljning
 • Anpassat till målgrupp
Kundanpassat

Vi skräddarsyr workshopen för din organisation. Ring oss på 0723 04 04 84 så berättar vi mer, eller skicka en intresseanmälan till info[a]pronav.se

Kontakta oss