Integritetspolicy

ProNav AB (nedan vi/ProNav) värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

ProNav AB är personuppgiftsansvarig

ProNav är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därmed ytterst ansvarig för att dessa behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilken typ av information samlar vi in?

När du kontaktar oss eller registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Vilket företag du arbetar för
• Arbetstitel
• Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
• Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare

Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, arbetstitel eller ytterligare kontaktinformation. Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du lämnat till oss via exempelvis tidigare kunduppdrag.

Hur använder vi informationen?

Informationen som du lämnar används för följande ändamål:
• Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
• Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden
• För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den
• Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera erbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av
Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:
• Svara på förfrågningar
• Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
• Upprätta och bibehålla en dialog
• Skicka information som kan vara av intresse för dig

Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:
• Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
• Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster
• Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi uppgifterna.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Vilket företag du arbetar för

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

Dessutom, i fall där ProNav fungerar som tjänsteleverantör (personuppgiftsbiträde) till sina kunder (personuppgiftsansvariga), kan vi komma att hantera information som innehåller personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dessa uppgifter på något annat sätt än i enlighet med den personuppgiftsansvariges regler. Följaktligen kommer ProNav inte att särskilt identifiera eller på något sätt använda personuppgifter i några affärsmässiga syften utom de som angetts av den personuppgiftsansvarige. I vissa fall kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer som har slutit avtal med oss för att utföra tjänster å våra vägnar så att vi kan tillhandahålla tjänster till våra kunder.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

Kontaktuppgifter till ProNav

ProNav AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta:

ProNav AB
Gunnar Lindh
Box 28, 573 21 Tranås
556746-9290
info@pronav.se



Denna integritetspolicy fastställdes av ProNav AB, 2018-05-18